Durağan; İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yollar üzerinde bulunması ve Gökırmak Vadisinde verimli topraklara sahip olması itibariyle çok önemli coğrafi bir konuma sahiptir. İlçenin 68 köyü bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1034 km2’dir. Arazisinin %80’i dağlıktır. Bölgede Kuzey Anadolu sıra dağları içerisinde yer alan İsfendiyar ve Doğu Ilgaz dağlarının uzantıları bulunmaktadır. En yüksek yer 1451 metre ile „Dedemin Tepesi“ denilen yerdir. Çok güzel yaylalara ve çok verimli ovalara sahip olan İlçenin en önemli akarsuları Kızılırmak ve bu ırmağın kolu olan Gökırmak’tır. İlçeye hayat veren, güzellik katan da zaten bu ırmaklardır.

İlçe, adını kasabada bulunan ve 1265 yılında Selçuklu veziri Müinüddin Süleyman tarafından yaptırılan handan almaktadır. Han, uğrak ve dinlenme yeri olarak kullanılmış, yolcu ve halk dilinde bu sebeple hana „DURAKHAN“ denilmiştir. Böylece yeni kasabanın adı, bu hana izafeten DURAKHAN, zaman içinde halk dilinde DURAĞAN şeklini almıştır.

Çok uzun bir geçmişi olan Durağan, tarih yönünden epeyce eskidir. Eski çağlardan beri İç Anadolu’dan, Sinop tabii limanına giden yollar, Durağan-Boyabat üzerinden geçerdi. Sinop’u Anadolu’nun iç kısmına bağlanan yolların ilçeden geçmesi, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması Durağan’ın önemini arttırmış ve canlı bir kasaba durumuna getirmiştir. Durağan ve çevresi Türk idaresine Danişmentliler tarafından alınmıştır. Selçuklular döneminde önemini ve işlevini devam ettiren Durağan, beylikler döneminde Candaroğulları hakimiyetine girmiştir. Yıldırım Bayezid tarafından 1392’de Osmanlı yönetimine katılan Durağan, 1402 Ankara Savaşı’nın sonucunda tekrar Candaroğulları hâkimiyetine girmişse de, II. Murat zamanında tekrar ve kesin olarak Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Osmanlı döneminde Kastamonu eyaletine bağlı ilçe iken, 1899’da yapılan düzenleme ile Boyabat ilçesine bağlı bir bucak haline dönüştürülmüştür. Nihayet Cumhuriyet döneminde il olan Sinop’a 1954 yılında ilçe olarak bağlanmıştır.

Gezilecek Yerler

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Bereket Bilişim

Log in with your credentials

Forgot your details?